Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mango Mama Rynek sp. z o.o., adres e-mail online@mangomama.pl
  1. Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie skierowane do Administratora danych.
  2. Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa prośby o kontakt.
  3. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji.

Mango Mama Rynek

ul. Św. Mikołaja 18,
50-108 Wrocław

+48 717 215 109

Working Hours
Mon - Thu 12:00 - 23:00
Fri - Sun 12:00 - 24:00

/MangoMamaRynek


Subscribe to newsletter

Mango Mama Nadodrze

ul. Jedności Narodowej 77,
50-262 Wrocław

+48 531 089 532

Working Hours
Monday - 11:00-20"30
Mon - Sun 11:00 - 20:30

/MangoMamaFood

@MangoMamaFood